Vi bruker ikke lenger ugressdreper på sameiets eiendom

Senere forskning har vist at Roundup er giftigere enn man tidligere trodde. Oslo Kommune har derfor sluttet å bruke ugressmiddelet i nærheten av lekeplasser og barnehager.

Styret har derfor inngått avtale med vår gartner Hageform om at ugressbekjempelse på sameiets eiendom blir gjort med varmebehandling, ikke bruk av giftstoffer.

Oslo, 11.07.16

Styret