21 feb 2020

Velkommen til årsmøte på Trollvannstua 29. april kl 18.00

Vi går gjennom aktivitetene som er gjennomført, økonomien og planlagte aktiviteter. 

Vi håper mange kommer. 

Mvh Styret