10 sep 2018

Utskifting av armaturen i garasjen

Det blir installert LED-lys

Styret besluttet i et styremøte før sommeren å innhente tilbud på utskifting av eksisterende armatur i garasjen med ny LED-basert armatur. Den nye armaturen har individuell bevegelsesstyring (på/av).

Basert på informasjon fra andre sameier som har gjort dette, vet vi at strømforbruket blir sterkt redusert. Lysrørende har også relativt kort levetid, og vi bruker ganske mye penger på lysrør.

Vi innhentet tilbud fra to store elektrofirmaer, og valgte laveste tilbud, som var på ca. NOK 150.000. Tilbudet var fra Gnisten installasjon AS.

Torsdag 13.09.18 kl.08.00 starter arbeidet med å skifte ut armaturen. De langt fleste lyspunktene er plassert slik at det ikke er nødvendig å flytte biler. I den grad det er nødvendig å flytte en bil, vil eier bli kontaktet.

Styret regner med at investeringen er tjent inn på maksimum tre år.

Oslo, 10.09.18
Styret