Endret: 22 okt 2018     Opprettet: 10 sep 2018

Utskifting av armatur i garasjen er fullført

Utskifting fra lysrørbasert armatur til LED-lysarmatur i garasjen er nå fullført. Også noen mindre feil (i søppelrommet, én defekt lampe, feil tidsprogrammering i et par lamper) er rettet fredag 19.10.

Som kjent er det nå styring i hver lampe når det gjelder tenning av lys. En lampe som blir tent på grunn av bevegelse vil være tent i 15 minutter før den slukker igjen.

Styret takker beboerne for godt samarbeid når det gjelder å flytte biler i forbindelse med installeringen.

Oslo, 20.10.18
Styret

 

Forsinket utskifting av armaturen i garasjen

Gnisten Installasjon startet arbeidet med utskifting av armaturen i garasjen 13.09.18, men arbeidet ble stoppet etter installasjon av 6 lamper. Det viste seg at sensorene, som tenner lampene ved bevegelse, var så lite følsomme at man nesten måtte stå under lampen før den tente. Dette er selvsagt ikke tilfredsstillende, verken for Gnisten Installasjon eller for oss.

Leverandøren jobbet en tid med mulig skifte av sensorer i lampene, men dette viste seg til slutt ikke å være mulig. Deretter måtte nye lamper finnes. Dette er nå gjort, og det er prøvemontert to lamper for å teste følsomheten. Denne er nå vurdert ok, og utskiftingen starter opp igjen torsdag 11.10.18.

Oslo, 04.10.18
Styret

 

Utskifting av armaturen i garasjen

Styret besluttet i et styremøte før sommeren å innhente tilbud på utskifting av eksisterende armatur i garasjen med ny LED-basert armatur. Den nye armaturen har individuell bevegelsesstyring (på/av).

Basert på informasjon fra andre sameier som har gjort dette, vet vi at strømforbruket blir sterkt redusert ved overgang til LED-lys. De lysrørene som benyttes nå har også relativt kort levetid, og vi bruker ganske mye penger på lysrør.

Vi innhentet tilbud fra to store elektrofirmaer, og valgte laveste tilbud, som var på ca. NOK 150.000. Tilbudet var fra Gnisten Installasjon AS.

Torsdag 13.09.18 kl.08.00 starter arbeidet med å skifte ut armaturen. De langt fleste lyspunktene er plassert slik at det ikke er nødvendig å flytte biler. I den grad det er nødvendig å flytte en bil, vil eier bli kontaktet.

Styret regner med at investeringen er tjent inn på maksimum tre år.

Oslo, 10.09.18
Styret