Endret: 21 feb 2020     Opprettet: 13 des 2018

Uendrede ordinære felleskostnader i 2019

Men en liten prisøkning på TV/Bredbånd

Under budsjettarbeidet tidligere i høst har styret vurdert sameiets økonomiske situasjon, samt  antatte tiltak og tilhørende forventede kostnader i de nærmeste årene.

Basert på disse vurderingene besluttet styret å holde de ordinære felleskostnadene uendret i 2019.

Canal Digital (Telenor) har økt prisen for TV/bredbånd med 3,75 prosent for 2019. Prisen til den enkelte beboer blir regulert tilsvarende. Dette betyr at det blir en liten justering av de samlede felleskostnadene, fra februar 2019.

Oslo, desember 2018
Styret