Trykksettingssystemet for trappeoppgangene er nå reparert

Viktig funksjon i tilfelle brann i bygningen

Som beskrevet nedenfor har det systemet som skal sørge for at det ikke kommer røyk inn i rømmingsveiene (trappeoppgangene) i tilfelle brann, aldri fungert. Viftene, som sitter på toppen av over trappene, skal starte ved brannalarm, og pumpe luft inn i oppgangene for å skape overtrykk. Dette vil holde eventuell røyk ute, ved brann andre steder. Viftene var feilkoblet.

Ateam Inneklimaservice AS har nå rettet alle feil i systemet, og testet at alt fungerer etter hensikten.

Oslo, 26.08.17
Styret

 

Trykksettingssystemet for trappeoppgangene blir reparert

Etter at vi inngikk serviceavtale for ventilasjonssystemet med Ateam Inneklimaservice AS, ble det oppdaget at vifter som skal sørge for at rømmingsveier (trappeoppgangene) ikke fylles av røyk, ikke fungerte etter intensjonene. Firmaet har nå funnet feilkoblinger og fasefeil (viftene roterer feil vei).

Vi regner selvsagt ikke med at det skal oppstå brann hos oss, men det er viktig at systemet som skal gi oss røykfrie rømmingsveier i tilfelle brann, fungerer som det skal.

A-Team Inneklimaservice vi rette opp feilkoblinger og andre feil, og teste at systemet fungerer etter intensjonene, i løpet av uken.

Oslo, 21.08.17
Styret