3 mar 2019

Test av barnnsikringssystemet mandag 04.03.19

Det blir test av sirenene, antagelig mellom kl. 10.30 og kl. 11.00

Mandag 04.03.19 kommer en representant fra Autronica for å foreta den årlige kontrollen/servicen på brannvarslingsanlegget i bygningen.

Dette innebærer også igangsetting av alle brannvarslingssirenene. Dette vil finne sted antagelig mellom 10.30 og 11.00.

Det er altså en test i morgen, og ingen grunn til å forlate bygningen.

Oslo, 02.03.19
Styret