Status når det gjelder malingen - og en påminnelse

Styret har hatt løpende kontakt med firmaet som har maleroppdraget (Regnbuen) - og har uttrykt misnøye med fremdriften. Årsaken blir oppgitt å være problemer med å få flyttet stillaser, siden sommeren er høysesong nettopp for stillasfirmaer. Problemet skal nå være løst.

Det er satt opp en revidert fremdriftsplan, som innebærer ferdigtidspunkt for malingen ved utgangen av uke 30 (29.07.16). Dette er bare et par dager etter tidligere avtalt ferdigtidspunkt.

Det er oppdaget flere pusskader enn det som ligger i den inngåtte kontrakten. Dette betyr at denne delen av arbeidet vil kunne ta litt lenger tid, og arbeidet vil bli priset utenom den avtalte prisen på hele arbeidet.

Påminnelse:

Når vinduene i din leilighet er malt, pass på å sette dem åpne mens malingen tørker, slik at det ikke blir vanskelig å få åpnet vinduene etterpå.

Oslo, 11.07.16

Styret

Dårlig fremdrift akkurat nå - bedre til neste uke

Mange beboere, og særlig de som bor i leiligheter der malerne arbeider, har observert at det er svak fremdrift i arbeidet. Styret har påpekt dette overfor malerfirmaet, som beklager. De har hatt utfordringer med bemanning/oppdrag en tid, men vil fra neste uke sette på flere malere, for å ta igjen det tapte. Kontrakten med firmaet har en endelig sluttdato for oppdraget, og fast pris.

Oslo, 22.06.16

Styret

Litt ekstra sikkerhet under malingsarbeidet

Styret minner om at når stillas er satt opp, vil det være mulig for uvedkommende å ta seg opp og inn på balkonger.

Vær derfor påpasselig med at balkongdører er låst og vinduer lukket i den aktuelle perioden før stillaset blir tatt ned igjen.

Oslo, 08.06.16

Styret

Maling av vinduene i bygningen

Etter en omfattende tilbudsrunde, der fem malerfirmaer deltok, har styret nå skrevet kontrakt med Regnbuen Malermesterbedrift om maling av vinduene i bygningen. Totalkostnaden er i overkant av NOK 700.000.

Firmaet regner med å starte arbeidet i begynnelsen av juni. Arbeidet vil ventelig ta ca. to måneder.

Arbeidet vil foregå på stillas og inne på balkonger. Det skal males to strøk.

Firmaet vil sette opp stillas for en avgrenset del av bygningen av gangen, og gjøre ferdig arbeidet her. Så blir stillaset tatt ned, og flyttet til et annet område. Stillasene vil bli forankret i balkongelementer, eller i bærekonstruksjoner på vegger der det ikke er balkonger.

Arbeidet vil starte på sørveggen.

Beboerne må passe på å rydde på balkongene når vinduene i deres del av bygningen skal males (når stillas settes opp), slik at malerne kommer til vinduer/dører.

Nærmere informasjon vil bli gitt etterhvert når/hvis det er behov.

Oslo, 29.05.16

Styret