Sjekk overskapene på kjøkkenet - det kan være behov for ekstra opphengsbeslag

HTH har for en tid tilbake oppdaget at i noen (et fåtall) tilfeller har overskap over en viss størrelse falt ned. Det er i alt 9 skap som er falt ned, disse skapene er hengt opp med et opphengssystem som kalles K21. Dette systemet er solgt fra 2002 til 2016.

Hvis du har et skap som er hengt opp med dette systemet, vil HTH komme og montere ekstra sikringsbeslag.

Sjekk beskrivelsen på adressen nedenfor for å se om du har angjeldende skap. I så fall kan du fylle ut skjemaet du finner der, så får du kontakt med HTH. Hvis du har slikt skap, kan du også ringe deres callsenter på nummer 88 37  88 00.

http://www.k21montering.no/