20 feb 2018

Sameiets calling- og døråpneranlegg

Feil er funnet og rettet - nå bør det fungere bra

Sameiet har gjennom flere år hatt et ustabilt fungerende døråpnersystem. Det har over en ganske lang periode vært gjort forsøk på å finne ut hva årsaken har vært til dette, uten tilfredsstillende resultat.

Dørklokkene er koblet sammen i tre sløyfer, nemlig 1. til 4. etasje, 5. til 8. etasje, og 9. og 10. etasje.

Hemer Lås og Dørtelefon AS fant for en tid tilbake to mulige årsaker til problemene. Det ene gjelder en liten elektrisk innretning kalt "videosplitter", som sitter bak den ytre ringeklokken til hver leilighet. Her har det over tid trukket inn fuktighet til enkelte av disse "splittene", og dette har forårsaket skurring på alle callingene som er knyttet til denne sløyfen. Dette gjelder da de to sløyfene som dekker 5. til 8. etasje, og 9. og 10. etasje.

Dessuten sitter det en transformator for hver av de tre sløyfene ned i et sikringsskap i 1. etasje. Det har vist seg at det var feil på to av disse transformatorene.

Hemer har nå skiftet alle videospittene i leiligheten i 5. til 10. etasje. Og de to defekte transformatorene er også skiftet.

Ringe- og åpningfunksjonen er testet i tre leiligheter etter at byttene er gjennomført, og lyden er nå klar, og åpningsfunksjonen fungerer.

Styret håper at problemene er løst. Hvis noen opplever problemer nå, skyldes det antagelig feil ved mottakerapparatet i egen leilighet. Kontakt Hemer for å skifte mottaksapparat.

Oslo, 20.02.18
Styret