4 feb 2019

Sameiets avløpssystem skal rengjøres

Vedlikeholdsspylingen finner sted 25. til 28. februar 2019

Etter 12 år er det blitt en god del avleiringer i sameiets avløpssystem, og styret har inngått avtale med firmaet Gravco om å gjennomføre en full vedlikeholdsspyling i rørsystemet. Firmaet må ha tilgang til alle leiligheter for å spyle alle grenrør.

Renholdet vil bli gjennomført som følger:
 

For beboere med adresse Grefsenkollveien 21: mandag 25.02.19 for de fire nederste etasjene (etasjene 1-4), og tirsdag 26.02.19 for de seks øverste etasjene (etasjene 5 til 10).

For beboere med adresse Grefsenkollveien 23: onsdag 27.02.19 for de fire nederste etasjene (etasjene 1-4), og torsdag 28.02.19 for de fem øverste etasjene (etasjene 5 til 9).


Firmaet understreker følgende:

*Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området.

*Det kan ikke avtales tider for hver beboer, til det er det for mange variabler i arbeidene.

*Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer.

*Vi trenger tilgang til sluk i gulv på bad, vi får ikke jobbet fra sluk som er under innredning, kabinett eller badekar.

*Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje.
 

Spørsmål om rengjøringen kan rettes til Thor johnsrud eller kontaktperson for Gravco: Terje Hide: 934 66 108 (07.00 – 15.00)

Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til terje.hide@nrcgroup.no

Oslo, 04.02.19
Styret