Sameiermøtet 2017 ble avholdt 24.04.17

Litt dårlig fremmøte på årets sameiermøte, muligens delvis forårsaket av tett snøvær hele samme dag. I alt 19 sameiere møtte opp på Trollvannsstua.

De fremmøtte sameiere godkjente enstemmig innkallingen til møtet, årsberetning og regnskap.

Styreleder Thor Johnsrud og styremedlem Tron Høglund var ikke på valg. Torgeir Foss Knutsen ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Knut-Erik Grorud ble gjenvalgt som varamedlem for ett år. Som nytt varamedlem for ett år ble valgt Ingunn Roald.

Som valgkomite ble valgt Alexander Gaden og Magne Roald.

25.04.17

Styret