Resultat etter opprydding i sykkelrommene

Enkelte sykler ble fjernet

Etter at fristen for merking av sykler i våre to sykkelrom var gått ut, ble i alt syv umerkede sykler fjernet fra sykkelrommene. Det er nå rimelig ryddig i rommene, men styret ber beboerne om å merke seg påminnelsen som står helt nederst her.

Oslo, 04.10.16
Styret

 

Opprydding i sykkelrommene

Det er igjen behov for å rydde i sameiets to sykkelrom (beliggende i K1 og K2 i nr. 21). Oppryddingen blir gjennomført i løpet av august/september i år.

Alle som har sykler i de to rommene bes merke syklene tydelig med navn og leilighetsnummer.

Syklene må være merket innen 15. september.

Sykler som ikke er merket innen denne datoen, vil bli fjernet.

Styret minner om at sykkelrommene skal være parkering for sykler som benyttes jevnlig. Disse rommene er ikke en oppbeveringsplass for sykler som sjelden brukes. Da er egen bod stedet.

Oslo, 22.08.16
Styret