Endret: 11 feb 2018     Opprettet: 2 mai 2017

Reparasjonen av varmekabler i trappa opp til platået blir nå sluttført

Men skiferhellene blir murt på plass først om noen dager

Det har tatt litt tid med reparasjonen av varmekablene i trappa opp til platået. Grunnen er at det er fuktighet inne i ledningen, noe som påvirker effekten i kablene. Firmaet M-TEK har derfor valgt å vente noen dager før arbeidet blir avsluttet. Selv om det har vært nokså fuktig de siste dagene, er likevel fuktigheten inne i ledningene redusert, og M-TEK avslutter sitt arbeid i dag.

Hellene skal legges på plass og fastmures av en murermester. Dette skjer først om noen dager.

Oslo, 15.05.17
Styret

 

Nå blir varmekablene i trappa opp til platået reparert

Varmekablene i trappa fra parkeringsplassen opp til platået foran bygningen brøt sammen i januar. Det ble konstatert brudd i varmekablene, og for å få reparert dette er det nødvendig å bryte opp hellelegging og betong.

Styret besluttet å vente med reparasjon til det ble varmere i været, og vaktmesteren vår har fjernet snø og strødd ved behov, så det har ikke vært større problemer i trappa gjennom vinteren.

Onsdag 03.05 kommer firmaet M-TEK for å finne bruddet, og etterhvert reparere feilen, slik at varmekablene igjen fungerer når det går mot vinter.

Oslo, 01.05.17

Styret