Endret: 7 mai 2018     Opprettet: 9 jun 2017

Rensingen av sameiets ventilasjonssystem er fullført

Godt samarbeid av beboerne

Rensingen av sameiets ventilasjonssystem ble ferdigstilt torsdag 22.06.17 i henhold til tidsplanen. Godt samarbeid med beboerne vedrørende tilgang til leilighetene gjorde at det kun er kanalene i tre leiligheter som ikke er renset. Av disse er det avtalt rensing etter ferien i én leilighet.

Styret hadde også bestilt måling av luftstrøm ut fra ventilene (bad/kjøkken), og har mottatt rapporter om målingene. Målingene viser at det er betydelig forbedring i luftstrøm ut fra badene etter rensingen (mellom 15 og 25 prosent). Dette er som ventet, da disse kanalene på grunn av fuktighet og støv (tørketromler) raskere blir tilsmusset. Avtrekket fra kjøkkenventilene er også forbedret, men i noe mindre grad enn fra badene.

For øvrig sier rensefirmaets rapport at ventilasjonssystemet er i god skikk.

Styret takker beboerne for samarbeidet for å få til rensingen.

Oslo, 28.06.17
Styret

 

19. juni starter rensingen av alle ventilasjonskanaler i bygningen

Firmaet som skal utføre rensingen må inn i alle leiligheter

Mandag 19. juni starter rensingen av ventilasjonssystemet i sameiet. Alle kanaler skal renses, og dette betyr at firmaet som skal utføre rensingen må inn i alle leiligheter.

Det vil om kort tid bli delt ut et informasjonsskriv til alle beboere (lagt i postkassene), og skrivet vil også bli hengt opp på oppslagstavlene og i heisene.

Rensingen vil foregå i fire dager. I skrivet står det hvilken dag leilighetene i den enkelte etasje vil bli berørt.

Den aktuelle dagen vil firmaet gå en runde mellom 07.00 og 08.00, for å avklare tilgang til leilighetene. Hvis dere ikke er hjemme den aktuelle dagen, må nøkler leveres til en nabo eller til firmaet.

Ellers bes alle forholde seg til den informasjonen som er delt ut/hengt opp.

Fra styret vil Ingunn Roald, 10A, telefon 916 03 812, være tilgjengelig for bistand ved behov.

Oslo, 09.06.17
Styret