Problemer med tømming av søppel

Den siste uken er det ikke tømt søppel hos oss, og vi har påtalt dette overfor Renovasjonsetaten

Det har vært store problemer med tømming av søppel i Oslo etter overgang til nytt firma, som fikk kontrakt på all tømming i Oslo fra begynnelsen av oktober 2016.

Her hos oss har det faktisk fungert ganske bra de første tre ukene, men bare noen små forsinkelser.

Denne uken er det imidlertid ikke hentet søppel (normal tømmedag er hver tirsdag), og det er nå nær fullt i alle kassene i søppelrommet.

Styret har tatt kontakt med Renovasjonsetaten, som sender videre informasjon til Veireno (det private firmaet som skal hente avfallet). Vi håper at kassene våre blir tømt i morgen (mandag).

Styret vil oppfordre alle beboere til å benytte de kassene der det er litt ledig kapasitet, samt passe på at lokkene ikke blir stående å sprike, da dette medfører ubehagelig lukt i søppelrommet (og garasjen). Beboere må heller ikke kaste gjenstander som ikke hører hjemme blant husholdningsavfall i kassene, men selv frakte slike gjenstander til Engebråten minigjenbruksstasjon.

Oslo, 30.10.16
Styret