Ventilasjonssystemet

Ventilasjonen i blokka er et såkalt undertrykkssystem (i motsetning til et "balansert system" som installeres i nye bygg i dag, krav i byggeforskriftene fra 2007). Vårt system benevnes også "sentralavtrekks-system".

I et slik system er det montert vifter på toppen av ventilasjonssjakter (på taket av blokka). Vi har i alt 12 vifter og ventilasjonssjakter. Viftene trekker brukt luft ut fra leilighetene, via rør fra våtrom og kjøkken, ut til ventilasjonssjaktene. Det er montert trykkfølere i tilknytning til viftene i sjaktene, slik at hastigheten på viftene økes når trykket synker i sjakten (fordi flere beboere øker åpningen ut til sjaktene).

Viftene og trekket fra ventilasjonssjaktene skaper et undertrykk i leilighetene, og dette fører til at det strømmer frisk luft inn i leilighetene utenfra gjennom ventiler i veggene. NB: Disse ventilene bør renses/rengjøres regelmessig (f. eks. to ganger i året), for å sikre at systemet fungerer optimalt. Du kan for eksempel enkelt ta av hettene, og vaske disse med innhold i oppvaskmaskinen din.

Trekket fra hver leilighet styres ved regulator på kjøkkenhetten. Det er ingen motor i kjøkkenhetten, man regulerer åpningen ut mot ventilasjonssjakten. Styrken i trekket ut i ventilasjonssjaktene økes eller minskes ved at det blir større eller mindre åpning ut mot sjakten.

Ved eventuell skifte av ventilasjonshette på kjøkkenet må det passes på at det er en hette beregnet på et sentralavtrekkssystem. Slike hetter er merket "F" (fellesavtrekk).

Undertrykksystemet innebærer at luft utenfra suges inn i leilighetene på grunn av undertrykket. Det er ingen rensing av denne luften. Dette betyr at for eksempel sigarettrøyk og avgasser fra grilling lett kan trekkes inn i leilighetene. Dette bør alle beboere tenke på og ta hensyn til, for å unngå å sjenere sine naboer.

Lukt i leiligheten

Hvis ventilene i leilighetens vegger lukkes, kan det skapes et vedvarende undertrykk i leiligheten (ventilasjonslukene på badet vil normalt være åpne, slik at luft trekker ut fra leiligheten). Dette kan føre til at vann i vannlåsene på badet suges ned, slik at de ikke fungerer etter intensjonen. Resultatet kan bli til kloakklukt i leiligheten.

En annen årsak til lukt kan være at vannlåsen har løsnet, slik at den ikke lukker ned mot avløpet. Dette kan skje på grunn av trykkendringer i rørsystemet. En rørlegger vil raskt finne ut om dette er tilfellet.

Hvis du skal reise bort i lengre perioder, kan det være fornuftig å helle litt matolje i toalett og sluk. Dette hindrer vannet i å fordampe. Fordamping av vann i toalett og sluk kan lett føre til kloakklukt i leiligheten.