Vanntilførsel

Bygningen har vanntilførsel fra Oslo Vannverk.

For å unngå humus og andre mikropartikler i vannet, er det montert et filter på vanninntaket. Dette filteret ble nylig (september 2017) skiftet.

For å sørge for tilstrekkelig trykk på vannet opp til de øverste etasjene, har sameiet to trykkforsterkingspumper (plassert innenfor vanninntaket i nedre garasjekjeller). Disse pumpene starter når trykket blir for lite, for eksempet på grunn av stort forbruk om morgenen. 

Enkelte kan oppleve dårlig vanntrykk i sin leilighet, selv om vanntilførselen er i orden. Årsaken til dette kan være at det over tid har avleiret seg forurensing i armaturen i leiligheten. Man bør i så fall få en rørlegger til å se på dette. Løsningen kan være å skifte blandebatteri.

Enkelte beboere har ved vanntrykksproblemer fått god hjelp av firmaet Godt Bygg, v/Trond Larsen. Telefon 902 42 772. Godt Bygg holder til i Glads vei 20.