Sameiets vaktmestertjeneste

Sameiets vaktmester er Ingvars Sevicetjenester v/Ingvar Jørgensen.

Ingvar har både ansvaret for renhold og generelle vaktmestertjenester i henhold til avtale (gjelder fra 01.01.19):

Renhold:

  • Vasking av inngangsparti i K1 og 1. etasje, heiser (inkl. speil), samt trapp mellom 1. og 3. etasje i begge oppganger: 2 ganger pr. uke.
  • Vasking av øvrig deler av bygget (trapper, ganger, vinduskarmer): 1 gang pr. uke.
  • Renhold av benker og bord foran bygningen: 1 gang pr. uke
  • Vasking av bod-områdene: 1 gang pr. måned

Generelle vaktmestertjenester:

Ukentlig:

- Generelt ettersyn/vedlikehold - bygget og området - 1-2 ganger pr. uke
- Tømming av søppelkasser og askebegre
- Skifting av lyspærer/lysrør i hele bygget
- Rydding og orden i søppelrommet
- Støvsuge heis og inngangspartier (1. etasje og K1) ved behov
- Klipping av gressplener foran bygget og ved trafo

Øvrige oppgaver:

- Feie søppelrom ved behov
- Vaske søppelrom/kasser vår og høst
- Klipping av skråning foran bygget (tidspunkt avtales med styret)
- Brøyting av gangsti foran bygget ved behov
- Strøing av gangsoner ved behov
- Oppsuging av vann i garasjen ved behov (sameiets maskin)
- Feiing og vask av garasjen (sameiets maskin) én gang om våren
  (hvert tredje år tømmes garasjen helt og sameiet leier inn en stor
   maskin til vask).

Ingvar har telefonnummer 970 32 095 .

Styret