Sameiets vaktmestertjeneste

Sameiets vaktmester er JR Vaktmesterservice v/Jon Rundgren.

Vaktmesterens oppgaver i henhold til avtale (gjelder fra 01.07.14):

Ukentlig:

- Generelt ettersyn/vedlikehold - bygget og området - 1-2 ganger pr. uke
- Tømming av søppelkasser og askebegre
- Skifting av lyspærer/lysrør i hele bygget
- Rydding og orden i søppelrommet
- Støvsuge heis og inngangspartier (1. etasje og K1) ved behov
- Klipping av gressplener foran bygget og ved trafo

Øvrige oppgaver:

- Feie søppelrom ved behov
- Vaske søppelrom/kasser vår og høst
- Klipping av skråning foran bygget (tidspunkt avtales med styret)
- Brøyting av gangsti foran bygget ved behov
- Strøing av gangsoner ved behov
- Oppsuging av vann i garasjen ved behov (sameiets maskin)
- Feiing og vask av garasjen (sameiets maskin) én gang om våren
  (hvert tredje år tømmes garasjen helt og sameiet leier inn en stor
   maskin til vask).

Jon har telefonnummer 915 40 624.

Styret