Mulighet for etablering av ladestasjon på egen garasjeplass

Hvis du vurderer elbil eller ladbar hybrid - nå har du mulighet for egen ladestasjon

Det er lagt til rette infrastruktur i garasjen slik at beboere kan bestille opplegg for ladestasjon for elbil eller ladbar hybrid på sin garasjeplass.

Infrastrukturen består av nytt fordelerskap i vår garasjekjeller (K1), nye hovedledninger fra hovedtavle (som står i K2) til omfordelingsskap, og et antall kabelboer ført rundt i garasjen, slik at det er enkelt å strekke kabel til nye plasser.

Det er 25 plasser i omfordelingsskapet, hvorav tyve er i tatt i bruk p.t.

Beboere som ønsker å etablere uttak for strøm på sin garasjeplass, kan kontakte styret v/Thor Johnsrud.

Beboer må selv bekoste selve ladestasjonen samt trekking av kabel fra omfordelingsskapet til egen plass. Dette vil kunne koste mellom NOK 14.000 og NOK 20.000, avhengig av avstand til omfordelingsskap.

Den som bestiller må også i ett år være med å betale for sameiets utlegg til infrastrukturen, med et månedlig beløp på NOK 900. Når ladestasjonen tas i bruk, blir det lagt inn en månedlig belastning på NOK 300 for strøm.

Oslo, desember 2018

Styret