TV/Internett

 

Sameiet har en avtale med Canal Digital om levering av TV og Internett. Avtalen heter Komplett 5. En dekoder av god kvalitet og funksjonalitet inngår i leveransen, likeledes et modem for internett.

Avtalen omfatter følgende:

  • Dekoderen T-WE Box PVR (med opptaksfunksjon)
  • 33 digitale kanaler i grunnpakken, samt 15 valgfrie kanaler
  • Bredbånd med hastighet 5 Mb p.s, med modem
  • Musikktjenesten WIMP
  • Filmleietjenesten GO

Dekoder (som er nyeste og kraftigste utgave) og modem leies ut av Canal Digital. Canal Digital vil skifte til nytt utstyr når software endres. Canal Digital vil sørge for installasjon av det tekniske utstyret i alle boenheter.

Den enkelte beboere betaler for grunnavtalen gjennom de månedlige felleskostnadene.

Det er opp til den enkelte beboer å øke hastighet på bredbåndet. Se Canal Digitals hjemmeside for ulike valg og priser.

Dekoder og modem skal ikke fjernes ved skifte av leilighet.

Styret