Mulighet for skipreparering

Det finnes et stativ for preparering av ski i sykkelboden i K2. Det er laget en instruks for bruk av dette rommet som "preppebod", denne finner du oppslått på veggen. Vennligst les og følg instruksen når du bruker bruker sykkelparkeringsrommet som "preppebod".

Relaterte linker: