Sameiets forsikring

Sameiets eiendom er forsikret i Nemi Forsikring, med avtale nummer 3261816.

Forsikringen dekker bygningen, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Dersom det oppstår skade i en leilighet, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig, og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

Skaden skal meldes til styret eller direkte til Nemi Forsikring: 02341, fra utlandet: +47 91 50 23 41. E-post: skade@nemiforsikring.no.

Ved behov for bistand ved skade utenfor ordinær åpningstid, blir du viderekoplet til selskapets alarmsentral.

Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring er det en egenandel på NOK 10.000,-, som normalt dekkes av sameiet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

Oslo, 12.12.17

Styret