Ringeklokkesystemet

Vi har et ringeklokkesystem av typen Bewator Simpelbus 2 i blokka. Systemet består av en porttelefon (ringepanel) nede ved inngangene, og et svarapparat i hver leilighet. Svarapparatene er enten med eller uten videoskjerm. Videoskjermen viser bilde av den som ringer på porttelefonen.

Hver leilighet er tildelt et nummer (tilsvarende leilighetens seksjonsnummer), som besøkende skal trykke inn for å få kontakt med ønsket leilighet. Nummer til hver leilighet finnes oppslått ved inngangene i 21 og 23, sortert etter navn på beboere i leilighetene.

Eventuelle endringer i disse oppslagene, for eksempel ved skifte av eier til en leilighet, bes gitt til Torgeir Knutsen, e-post: torgeir.knutsen.grefsentoppen@gmail.com.

Nummer til hver leilighet er programmert i svarapparatet i den enkelte leilighet, i en såkalt DIP-omkobler. Denne består av en bryterrekke 1 - 8, og det er en kombinasjon av på/av på den enkelte bryter (siffer) som gir korrekt nummer til den enkelte leilighet. Oversikten over korrekte bryterstillinger til alle leilighetsnummere fra 1 til 88 finnes i brukermanualen til Bewator Simpelbus 2. Styret har også denne oversikten.

Hvis det er noe galt med programmeringen i det enkelte svarapparat, eventuelt andre feil som fører til problemer med anrop, må elektriker kontaktes. Styret anbefaler Hemer Lås & Dørtelefon AS, Vogts gate 56, telefon 06714.

Hvis svarapparatet i den enkelte leilighet må byttes, må dette bekostes av den enkelte.

Montering av nytt audioapparat (bare lyd) koster ca. NOK 4.000 (november 2016). Nytt videoapparat vil koste ca. NK 8.000.