Postkasseskilt og adresseendring

For at det skal se ordentlig og enhetlig ut på postkassestativene skal alle beboere ha like postkasseskilt.

Nye beboere bes kontakte styremedlem Torgeir Knutsen, e-post: torgeir.knutsen.grefsentoppen@gmail.com, for å få ordnet dette.

Beboere som skal flytte minnes om å melde adresseendring hos posten for å være sikret å få posten tilsendt til riktig adresse. Dette kan ordnes her .

Husk også å melde flytting hos folkeregisteret innen 8 dager etter at du har flyttet, lenke til dette finner du her .