Formål og ambisjon med hjemmesiden

Hvis du bruker Firefox som nettleser...

Styret har som målsetting at hjemmesiden skal være den viktigste informasjonskilden for beboerne for alt som har med sameiet å gjøre (funksjoner, hendelser, regler osv. osv.). Hjemmesiden skal være relevant, oppdatert og korrekt.

Styret vil gjerne at beboerne kommer med innspill om hjemmesiden, enten det gjelder forslag til forbedringer når det gjelder lay-out eller eksisterende innhold, beskrivelse av funksjoner som ikke er dekket i dag eller andre forhold.

Oslo, 26.01.14

Styret

Hvis du bruker Firefox som nettleser vil du når du klikker for å få åpnet et vedlegg, få opp et bilde, med åpning av dokument. Du må da velge å åpne med Acrobat Reader, for å få åpnet dokumentet.

november 2016