HMS i Grefsentoppen Boligsameie

Styret startet i 2013 en prosess for å etablere et enkelt og funksjonelt system for HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet) i Grefsentoppen Boligsameie.

Et notat som beskriver dette systemet og hvordan styret arbeider med HMS finner du her.

Opplegget innebærer blant annet at styret skal ha HMS på dagsordenen i to styremøter i løpet av året. HMS-opplegget ble sist behandlet i styremøtet 19.11.18.

Oslo, 20.11.18