Informasjon om heisene

Sameiet har to heiser: en stor i nr. 21, og en noe mindre i nr. 23. Heisen i i nr. 21 er stor nok til transport av båre.

Heisene vedlikeholdes i henhold til serviceavtale med KONE. Det gjennomføres full overhaling én gang i året. Vi har også i avtalen med KONE regler om utrykning etc.

Heisene kontrolleres av uavhengig instans (fra Oslo Plan- og Bygningsetat) annet hvert år.

Alle beboere kan bidra til å holde heisen i kontinuerlig drift ved i innrette seg etter følgende:

Heisdøren må ikke holdes oppe lengre tid. Hvis dørene holdes åpne mer enn 1,5 - 2 minutter vil heisen låse seg, og må startes igjen av heisleverandørens servicepersonell.

Sporene som dørene beveger seg i må holdes rene for grus og annet. Dersom du hører skraping, oppfordres det til å fjerne det som ligger i sporet (eventuelt bruke støvsuger).

Styret