Regler for bruk av gjesteparkeringen

Alle leiligheter får hvert år (normalt i desember) utlevert to gjesteparkeringsbevis. De som ble delt ut i slutten av 2017 gjelder for 3 år, altså både 2018, 2019 og 2020.

Gjesteparkeringsbeviset for de tre neste årene er fylt ut med leilighetsnummer, og er laminert for bedre holdbarhet.

Når man har gjester som trenger parkering: Parkeringsbevis (som fåes av beboer) skal ligge godt synlig i bilen.

En gjesteparkering må ikke overskride 72 timer (3 døgn).

Beboeres biler skal aldri stå på gjestepareringsplasser.

Gjesters moped eller motorsykkel skal parkere på gjesteplass, og trenger ikke parkeringsbevis. For øvrig gjelder samme regler som for bil.

Forsikre deg om at din gjest har parkert innenfor merket område. Parkering på eller utenfor den hvite stripen kan gi bot.

NB: Hvis du trenger flere parkeringsbevis ved en særskilt anledning, må du låne bevis av dine naboer. Det er ikke tillatt å kopiere opp bevisene.

Sørg for at dine gjester er informert om parkeringsreglene.

Møt din gjest ved gjesteparkeringen slik at hun/han slipper å forlate parkeringsplassen uten parkerigsbevis i bilen.

Ved klage på bot skal p-service kontaktes direkte, på telefon 41255384 eller epost: post@pservice.no

Dersom det er spørsmål ut over dette, kontakt Knut-Erik Grorud, e-post: knut-erik@grorud.no.

Styret