Fremtidige kostnader i sameiet

For å sikre at sameiets økonomi er robust, og i stand til å dekke de større vedlikeholdskostnadene som etterhvert vil påløpe, er det gjort en grundig vurdering av alle sider av fremtidig nødvendig vedlikehold. Vurderingen er basert på kontakt med aktuelle leverandører og samtaler med fagfolk. Vurderingen oppdateres fortløpende, og behandles i styremøter to ganger i året.

Et oppdatert notat (etter styremøtet 18.06.18) om fremtidige kostnader i sameiet finner du her.