Fjellveggen over parkeringsplassen

På grunn av spesielle geologiske formasjoner og avleiringer er denne fjellveggen definert som et vernet område av Oslos myndigheter.

Det er derfor ikke tillatt å gjøre noen form for inngrep i denne delen av fjellveggen.

Følgelig er ikke denne fjellveggen sikret med bolter og netting, slik de øvrige delene av fjellveggen er.

Sameiet har sørget for tett beplanting i området foran den usikrede fjellveggen, for å hindre ferdsel som kan medføre risiko.

Beboerne bes ta hensyn til dette, og ikke utsette seg for fare ved å gå selv eller la sine hunder gå i den beplantede delen av området foran fjellveggen.