Branninstruks for Grefsentoppen Boligsameie

Ved brann eller mistanke om brann er det viktig å vite hvordan vi bør reagere.

Pass på å sette deg inn i branninstruksen for sameiet. Branninstruksen finner du her