30 mai 2018

Plenen har vært i dårlig stand - når får den en kur

Lufting, toppdressing og innsåing

Plene på platået foran blokka har skrantet de siste par årene, og det har vært behov for å få den i bedre stand.

I går var Hageform (vår avtalepartner) her, og de luftet hele plenen maskinelt, toppdresset med jord og sådde mer gressfrø.

Plenen må nå hvile, og det betyr at den ikke skal trås på de nærmeste to ukene (muligens lenger). Dette gjelder selvsagt også plenen foran markterrassene i leilighetene i første etasje.

Det er satt opp sperremarkeringer på det ytre plenområdet, for å minne om at man ikke skal oppholde seg her fremover.

Oslo, 30.05.18
Styret