Endret: 20 okt 2018     Opprettet: 25 aug 2018

Oppryddingen i sykkelbodene er fullført

Ved angitt dato for merking av sykler i sykkelbodene (05.10.18) var det kun én sykkel som ikke var merket. Denne sykkelen er satt i garasjen ved sikringsskapet for el-billadere, og det er hengt et bilde av sykkelen i heisene, med forespørsel om eier. Sykkelen blir stående i garasjen til 01.11.18, deretter blir den fjernet.

Styret takker beboerne for godt samarbeid i forbindelse med oppryddingen.

Oslo, 20.10.18
Styret

 

Opprydding i sykkelbodene

Det vil bli gjennomført en opprydding i sykkelbodene i løpet av høsten.

Alle som har sykler i sameiets to boder bes merke sine sykler med navn og leilighetsnummer, innen 5. oktober.

Sykler som ikke er merket innen angitt dato vil bli fjernet.

Det understrekes at sykkelbodene er for parkering av sykler som brukes aktivt. Sykler som benyttes lite må settes i eierens egen bod. Ved oppryddingen i 2016 ble det registrert at sykler hadde stått urørte siden siste opprydding (nedstøvete, men med merking).

Oslo, 25.08.18
Styret