25 aug 2018

Opprydding i sykkelbodene

Det vil bli gjennomført en opprydding i sykkelbodene i løpet av høsten.

Alle som har sykler i sameiets to boder bes merke sine sykler med navn og leilighetsnummer, innen 5. oktober.

Sykler som ikke er merket innen angitt dato vil bli fjernet.

Det understrekes at sykkelbodene er for parkering av sykler som brukes aktivt. Sykler som benyttes lite må settes i eierens egen bod. Ved oppryddingen i 2016 ble det registrert at sykler hadde stått urørte siden siste opprydding (nedstøvete, men med merking).

Oslo, 25.08.18
Styret