10 sep 2019

Oppgradering av lekeplassen

Ny sand, nye leker og benk og bord er kjøpt inn for å gjøre lekeplassen triveligere.