Endret: 7 mai 2018     Opprettet: 25 sep 2017

Om calling/døråpneranlegget i blokka

Resultat av spørreundersøkelsen - styrets konklusjon

Styret gjennomførte i august en spørreundersøkelse om hvordan calling/døråpnersystemet vårt fungerer. Dette ble gjort på basis av noen henvendelser om at beboere ikke får åpnet døren(e) nede når dette blir forsøkt fra leilighetene.

Resultatet fra spørreundersøkelsen er beskrevet i et notat som er lagt i alle beboeres postkasser. Notatet kan leses her.

Styrets konklusjon er at det med overveiende sannsynlighet skyldes defekt mottaksapparat i de leilighetene som har erfart problemer.

Ved skifte av mottaksapparat har beboere som har slike problemer, erfart at alt fungerte etter skifte av mottaksapparat.

Oslo, 25.09.17
Styret