Endret: 21 feb 2020     Opprettet: 18 mar 2019

Nytt porttelefonsystem blir installert i sameiet

Styret besluttet dette i siste styremøte

Sameiet har gjennom ganske lang tid erfart problemer med dagens porttelefonsystem. Ulike tiltak er gjennomført for å rette på problemene. Tiltakene har resultert i forbedringer, men problemene har vist seg igjen etter en tid.

Styret har gjennom de siste månedene i fjor fått flere og flere henvendelser fra beboere der posttelefonsystemet ikke fungerer, og det ble etter hvert klart at vi måtte være forberedt på å skifte til et nytt system.

Styret har etter jul bedt om tilbud fra fire leverandører i markedet på full utskifting at porttelefonsystemet i bygningen. Leverandørere har vært på befaring her, og har etter hvert levert sine tilbud.

Styret drøftet tilbudene i siste styremøte (07.03.19). Hemer Lås og Dørtelefon AS og Assistent Partner leverer systemet Aiphone, og har levert ganske like tilbud. De to andre leverandørene lå prismessig en god del over, og det er en del andre faktorer som gjorde at deres tilbud ikke var aktuelle.

Det ble besluttet å velge tilbudet fra Hemer Lås og Dørtelefon AS. Tilbudet omfatter strekking av kabel, montering av ringetablåer ved inngangene og montering av audiomottaker i hver leilighet. Totalkostnaden er om lag NOK 260.000.

Det vil være mulig for den enkelte beboer å få installert videomottaker mot pristillegg. Det kan velges mellom to typer fargeskjermer: 3,5'' (pris NOK 2.363) eller 7'' (pris 3.763). Pristillegget betales ved installasjon (med bankkort eller Vipps)

Installasjonen av det nye systemet starter i uke 17/18. Firmaet vil varsle den enkelte beboer om monteringstidspunkt.

Det er lagt ut informasjon om utskiftingen i hver enkelt beboers postkasse. Det er også vedlagt et bestillingsskjema for dem som ønsker videomottaker (i stedet for audiomottaker). Hvis man ønsker videomottaker legges skjemaet i utfyllt stand i postkassen til Tron Høglund, 9D, i nr. 21 senest 03.04.19.

Oslo, 26.03.19
Styret