Endret: 28 jul 2019     Opprettet: 19 jul 2019

Nytt om plattingen, porttelefon, ny vaktmester mm

Plattingen

Arbeidet med plattingen har høy prioritert. Vi valgte å gjøre undersøkelser for å sjekke om plattingen tålte vekten av blomsterbedet. Det gjorde det dessverre ikke i følge sivilingeniør Hatlelid som fikk informasjon om konstruksjonen av NCC (som har bygd blokka) og vår leverandør Follo Tømrerbedrift. 

Vi har fått spørsmål om dreneringssålen som ble laget (og som ikke var bestilt av det forrige styret) er grunnen til for høy vekt. Dette er det ikke i følge sivilingeniøren. Det er byggemetoden med en ikke selvbærende konstruksjon og vekten av jord, planter og snø/is som er årsaken sammen med avstanden på 9 meter mellom lekterne under plattingen. Her kunne det over tid oppstå hulrom som ikke merkes på overflaten, og som kan medføre et plutselig sammenbrudd mellom lekterne og et fall på 30 meter! 

Vi jobber nå med å få laget en ny kontrakt med leverandøren som gir forutsigbarhet for sameiet i forhold til:

- hva som skal leveres
- når arbeidet skal gjøres (de starter opp igjen i slutten av august)
- når arbeidet skal være ferdig (før oktober i år)
- hva det vil koste og når betaling skal skje (vi har enda ikke betalt noe til leverandøren).

Styret er opptatt av å holde seg innenfor budsjettrammer og få en fin uteplass. Planen er å rive den fremre delen som er bygget mot blokka, og kle sålen og den bakre muren med tre. Vi skal legge treplatting på 150 m2. Se bilder. 

Vi vil kjøpe lette blomsterkasser og sørge for planter og møbler til våren.

Vi har brukt advokat for å få avklart ansvar og roller, noe som har bidratt positivt i dialogen med leverandøren.
 

Porttelefonen 

Det er fortsatt endel som har porttelefoner som ikke virker tilfredsstillende etter at vi byttet disse før sommeren. Leverandøren vår starter arbeidet med å løse dette etter sommerferien.

Årsaken til problemet er at det ble for trangt med kabel blant andre kabler. Andre kabler skaper derfor støy for callinganlegget. Dette blir derfor lagt i rør langs bakken og under panelet fra 5. til 10. etasje. Ta kontakt med Styret om du bor i 1 - 4 etasje og opplever at din telefon ikke virker. 


Vaktmester 

Vaktmesteren vår har sagt opp pga lang reisevei.

Vi er i gang med å finne en erstatter for han. Vi vurderer en ny person i samme stilling og har hatt et intervju med en kandidat. VI vurderer også å sette det ut til et firma. Vaktmesteren har  også utført vaskingen som endel av sine oppgaver. 
 

Vasking av garasjen

Det er viktig å vaske garasjen en gang i året for å unngå skader på underlaget fra salter og annet. Noen boligsameier har fått store kostnader pga manglende vedlikehold. 

Biler og annet som oppbevares i garasjen må ut den dagen vaskingen skjer. Vi kommer tilbake til datoen for dette.
 

Farlig avfall

Vi har tidligere bestilt en container for dette, og vil gjøre det igjen i august. 


Ødelagt dør

I sommer ble dørlåsen mellom garasjen og heisrommet til nr 23 ødelagt. Vi har byttet låskasse med K2 og får satt inn ny til denne etter ferien.

 

Til slutt vil vi ønske deg fortsatt god sommer og takke for godt samarbeid. Ta kontakt om du har spørsmål

Mvh Styret