Vannlekkasje i søppelrommet - lukk døren etter deg

Mange vil ha observert at det er blitt vannsøl på gulvet i søppelrommet i de siste par dagene. Grunnen er at stoppekranen (for utekranen) på veggen i søppelrommet er frosset. Dette skyldes blant annet at døren ut i perioder har stått åpen fordi det er kommet litt snø mellom karm og dør, og fordi beboere som bruker døren ikke er omhyggelige med å få døren lukket etter seg.

Fredag 15.01.16 blir vannet i blokka avstengt én time mellom kl. 11.00 og 12.00, mens problemet blir løst. Stoppekranen blir flyttet inn i garasjen, der temperaturen alltid vil være over null. Hele jobben vil bli ferdiggjort mandag 18.01.16.

Styret ber uansett alle beboere se til at dørene både inn til søppelrommet og inn i grarasjekjelleren fra innkjørselen (det er overraskende mange som benytter disse dørene som inngangsdører!) blir lukket ordentlig igjen når de blir benyttet.

Oslo, 14.01.16

Styret