Endret: 26 des 2018     Opprettet: 20 jul 2018

Vanningsrestriksjoner

Bilvask kan ikke gjøres på sameiets område

Det er restriksjoner på bruk av vann til vanning etc. i Oslo. Datovanning er innført, to timer annen hver dag. Sameiet skal selvsagt overholde de innførte begrensninger på "ytre" vannbruk. Vi holder liv i det meste av busker og blomster ved å vanne på de aktuelle dager i inntil to timer.

Men vask av bil på parkeringsplassen er ikke noen prioritert bruk av sameiets vann. Så inntil videre skal det ikke spyles/vaskes biler på parkeringsplassen.

Oslo, 20.07.18
Styret