Uttak for EL-biler i sameiets garasjekjeller

Styret er godt i gang med prosessen for å tilrettelegge for ladestasjoner for elbiler i garasjen.

Styret gjennomførte i juni en spørreundesøkelse blant beboerne om interesse for overgang til elbil eller ladbar hybrid innen 3 år. 24 beboere svarte positivt. Med dette som utgangspunkt er elektrofirmaet "Gnisten" engasjert for å utrede, i samarbeid med styret, hvordan vi skal utforme sameiets løsning.

Følgende spørsmål er relevante:

- Kapasitet på strømtilførsel inn i blokka

- Utforming av teknisk løsning for infrastruktur (tavler, sikringer osv)

- Utforming av den enkelte ladestasjon

- Avregning av forbruk

- Finansiering av anleggskostnader

Basert på innspill og forslag fra "Gnisten" drøftet styret disse spørsmålene i styremøtet 17.08.15.

En oppsummering av beslutningene i styremøtet finner du her.

Oslo, 21.08.15