Siste om etablering av ladestasjoner i garasjen

Elektrofirmaet som skal etablere infrastrukturen for å legge til rette for ladestasjoner i garasjen har på grunn av stor arbeidsmengde med tidligere aksepterte oppdrag ikke kommet i gang med arbeidet enda. De regner med å begynne i midten av februar, og arbeidet vil ta ca. 14 dager.

Dette betyr at ladestasjoner for de som foreløpig har sagt at de vil ha lademulighet nå (p.t. familiene Hansen og Zahid) vil være på plass ved utgangen av februar.

Andre beboere som ønsker å få lagt til rette for lading av el-biler/ladbar hybrid på sin parkeringsplass i denne første installasjonen, bes melde fra til styret v/Thor Johnsrud, e-post thojohn6@online.no, telefon 908 74 841.

Oslo, 13.01.16

Styret