Sikringsarbeidet i fjellveggen er fullført

Arbeidet i fjellveggen ble fullført i dag. Arbeidet er utført av Erik Käppi og Pierre Olsson i Gjerden Fjellsikring, og har bestått av fjerning av vegetasjon, reparering av hull i sikringsnettet, fjerning av nedfalt masse i sikringsnettene samt innboring av bolter og strekking av fjellbånd på et bestemt område ved plattingen. Det har vært et betydelig jobb, og den er utført profesjonelt og trygt.

Oslo, 01.08.15

Styret

Sikringsarbeid i fjellveggen

Mandag 27.07.15 starter Gjerden Fjellsikring arbeid i skjæringen bak og på sidene av blokka.

Som kjent har Norconsult hatt en befaring av hele skjæringen (se nedenfor), og anbefalt ulike vedlikeholdstiltak. Det er disse anbefalingene Gjerden Fjellsikring nå skal sette ut i livet.

Tiltakene går på tømming av enkelte oppsamlede masser i nettene, fjerning av vegetasjon, reparasjon av hull i sikkerhetsnettene, samt ekstra sikring (bolter og fjellbånd) av et bestemt område i nordenden innenfor plattingen i 5. etasje.

Arbeidet forventes å være gjennomført i løpet av uken.

Oslo, 26.07.15

Styret