Sikrere tilgang til taket

Sameiet har som kjent 12 ventilasjonsvifter på taket. Disse viftene må ha regelmessig ettersyn. Adgangen til taket har hittil bare vært ved en løs stige fra 10. etasje, hvilket medfører en betydelig risiko for servicepersonell.

Styret har hatt en prosess for å finne en sikrere løsning, og har besluttet å få montert en fast leider med ryggbøyle, slik at tilgangen til taket blir trygg for håndverkere når det er behov.

Leideren blir levert av Castor Mekaniske Verksted, og de monterer leideren i dag.

Oslo, 22.09.15

Styret