Endret: 26 des 2018     Opprettet: 7 nov 2017

Sameiet har inngått avtale med nytt forsikringsselskap

Vesentlig lavere premie

Sameiet har forsikret bygningen i forsikringsselskapet If siden bygningen var ny. Det har vært regelmessige og til dels betydelige prisøkninger gjennom disse årene, mens utbetalinger som følge av ulike skade har vært relativt lave.

I høst har styret gjennomført en tilbudsrunde (initiativet kom fra et selskap som spesialiserer seg på borettslag og sameier), der fire selskaper kom med tilbud. Disse selskapene er If, Tryg, Gjensidige og Nemi.

På basis av disse tilbudene har styret inngått forsikringsavtale med selskapet Nemi Forsikring.

Dekningen er den samme som før, men premien er vesentlig lavere enn forventet premie fra If for 2018 (om lag NOK 100.000 lavere), og reflekterer at vårt sameie ansees som relativ lav forsikringsrisiko. Vår skadestatistikk understøtter dette.

Avtalen gjelder fra 01.12.17.

Kontaktinformasjon:

Vår kontaktperson: Lars Thorsen, næringsrådgiver.
Direktetelefon: 405 53 112. E-post: lars.thorsen@nemiforsikring.no.

Ved en eventuell skade gjøres følgende:
▪ Meld ifra til styreleder eller til en annen fra styret, eller direkte til Nemi
  Forsikring, telefon 02341, e-post: skade@nemiforsikring.no.
▪ Ta gjerne bilder av skaden/skadeomfanget for raskere saksbehandling.


Se www.nemiforsikring.no for ytterligere informasjon om selskapet.

Oslo, 08.11.17
Styret