Endret: 26 des 2018     Opprettet: 26 apr 2018

Sameiermøtet 2018

Årets sameiermøte (årsmøte) ble avholdt mandag 23.04.18, i Grefsen og Disen Velhus.

21 seksjoner var representert ved tilstedeværende eiere, en seksjon var representert ved fullmakt.

Møtet ble ledet av styrets leder Thor Johnsrud.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Regnskapet var avsluttet ved et overskudd på NOK 392.000, som ble overført sameiets egenkapital.

Endrede vedtekter (som følge av endringer i Lov om eierseksjoner) ble enstemmig godkjent. En tilføyelse i husordensreglene (forbud mot å sende opp raketter på sameiets eiendom) ble også enstemmig godkjent.

Styrets leder Thor Johnsrud og styremedlem Tron Høglund ble enstemmig gjenvalgt for to år. Varamedlemmene Ingunn Roald og Knut-Erik Grorud ble enstemmig gjenvalgt for ett år. Styremedlem Torgeir Knutsen var ikke på valg.

Etter årsmøtet ble temaet parkering av sykler diskutert, og det ble blant annet stilt spørsmål om bruk av det minste av de to søppelrommene til sykkelbod. Sameiet har som kjent redusert antall beholdere (matavfall, plast, restavfall) fra 16 til 10, og dermed frigjort en god del plass i rommet. For å få frigjort det lille rommet må antagelig antall beholdere reduseres ytterligere (antagelig med minst 2).

For å få til dette må vi forbedre oss ytterligere når det gjelder kildesortering. Det er for eksempel fremdeles noen i sameiet som kaster store sorte avfallssekker med ymse innhold i de ordinære avfallsbeholderne. Dette tar stor plass, og skal ikke skje med tanke på den senere sorteringen av posene. Likeledes kan vi bli mye flinkere med å flatgjøre pappesker før de hives i papirbeholderne. Hvis dette blir gjort, spares det mye plass, og vi kan redusere med det nødvendige antall beholdere.

Styret vi arbeide videre med bruk av det lille søppelrommet til sykkelparkering.

Oslo, 26.04.18
Styret