Endret: 26 des 2018     Opprettet: 1 feb 2018

Sameiermøtet 2018

Årets sameiermøte avholdes i Grefsen og Disen Velhus

Årets sameiermøte (årsmøte) avholdes

       mandag 23. april 2018 klokken 18.00,

i Grefsen og Disen Velhus, Kjelsåsveien 18.

Forslag som sameierne ønskes behandlet i årsmøtet må sendes til styret innen 15. februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslag sendes til styreleder i Grefsentoppen Boligsameie:
Thor Johnsrud
Grefsenkollveien 21
0490 Oslo

E-post: thojohn6@online.no

Vennlig hilsen
Styret