Sameiermøtet 2016 avholdes 18. april

Sameiermøtet 2016 avholdes på Trollvannsstua

mandag 18. april 2016 klokken 18.00.

Sett av datoen allerede nå. I sameiermøtet behandles regnskapet for 2015, styrets beretning, eventuelle innkomne forslag, og det holdes valg på de av styrets medlemmer/varamedlemmer som er på valg.

Formell innkalling med sakspapirer blir sendt alle beboere i god tid før møtet.

Oslo, 20.01.16

Styret