Sameiermøtet 2016

Mandag 18.04.16 ble årets ordinære sameiermøte avholdt på Trollvannsstua.

Det var møtt frem i alt 28 sameiere, og i tillegg var det gitt to fullmakter.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

I tillegg godkjente sameiermøtet enstemmig styrets forslag om å male vindusrammer og terrassedørsrammer i løpet av sommeren.

Thor Johnsrud og Tron Høglund ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og styremedlem. Styremedlem Torgeir Knutsen var ikke på valg.

Knut-Erik Grorud ble gjenvalgt som varamedlem til styret. Jorid Lundeberg stilte ikke til gjenvalg, og som nytt varamedlem ble Saba Muneer Zahid valgt.

Som valgkomite ble Ingunn Roald, Morten Hansen og Alexander Gaden valgt.

Oslo, 19.04.16